Klaver logo Beerepoot Consultancy B.V.

Wij bieden u:

Binnen tijd en budget, beter dan verwacht
Platformonafhankelijke webapplicaties, mobile first
.NET software voor PSION workabout en overige PDA's met Windows Mobile
Smart Dairy Farming
software voor iPad
HTML5
Design and statistical analysis of variety trials
Veel ervaring in agribusiness
Apps vooriOS 6 Android en Windows 8
Wageningen Universiteit en Research Centre
Apps voor Smartphone
mobiele software voor de werkplek
Drinkwater monitoring en management
Laurens Beerepoot
PDA Smartphone tablet PC
effectief en doelgericht
Samenwerking met andere MKB ondernemingen in de branche
Maatwerk software
RFID transponders
oplossingsgericht
ontwikkeling software naar uw specificaties en wensen
Kunstmatige inseminatie paarden stamboek KWPN
invoer en raadplegen informatie op de werkplek
Duurzaam varkensvlees keten antibioticavrij
korte levertijden maatwerk software
Registratie antibiotica kalveren IKB
JQuery
Standplaats Wageningen
behandelregistratie klauwverzorgers Agrarische bedrijfsverzorging
Grafische weergave resultaten
Javascript
fokkerij en management van melkvee met CRV
niet mijn database maar uw werkwijze is uitgangspunt
Continuiteit, geen personeelsverloop
bedrijfsmanagement software varkens in de stal
vermijden resistentie antibiotica
cockpit meter scherm
Privacyverklaring

Maatwerk in agro-informatie. Praktische software op de werkplek. Daarin heeft Beerepoot Consultancy B.V. iets te bieden.

Onze onderscheidende kenmerken voor projecten in de veehouderij zijn met name:

Vertel ons uw wensen. Wij geven u vrijblijvend een indruk van mogelijkheden en kosten.

Standplaats is Wageningen, City of Life Sciences.

Voorbeelden van software ontwikkeld door ons:

Venke Drinkwatermonitor, voor varkens- en kippenhouders, meet elk uur de wateropname van dieren. Afwijkende drinkwaterbehoefte is een vroege indicatie van problemen of ziekte. Meer info

MobiVoer, voor rose-kalverhouders, berekent voerwinst en helpt om vlot en perfect de voermengwagen te laden met het geadviseerde rantsoen. Meer info

SpeurHond, voor controle op hondenbelasting door gemeenten. De controleur heeft voortaan alle geregistreerde honden en hun eigenaren in zijn PDA. Aan de RFID-chip herkent hij elke hond en ziet hij of er belasting voor is betaald. Meer info

KRAS, voor kalverhouders, om met minimale inspanning de verplichte medicijnregistratie te doen volgens de regeling IKB Vleeskalveren. Uitgevoerde behandelingen worden per individueel dier vastgelegd. De PDA berekent de juiste dosering van medicijnen per dier. De gebruiker krijgt een herinnering voor vervolgbehandelingen en een waarschuwing als de wachttijd van een medicijn niet strookt met de geplande afzetdatum van kalveren.
Downloadpagina handleiding en programma
Levering via Hardeman, ALMARO

KRASop, voor veetransporteurs, om met minimale inspanning het verplichte 'Logboek Veevervoer' onderweg bij te houden volgens de eisen die VWA stelt. Bij opladen scant u de barcode van oormerk of geboortebewijs met een druk op de knop van uw PDA. Alles afladen vergt weer een druk op de knop. Tijd en plaats worden per dier automatisch vastgelegd. En op elk moment kunt u een bijgewerkt logboek tonen, wat aan de VWA-eisen voldoet.
Demo, handleiding en download programma
Levering via Hardeman, ALMARO

DigiKlauw, voor klauwbekappers van de Agrarische Bedrijfsverzorging. Door ongeveer 85 buitendienstmedewerkers van AB Nederland wordt hiermee routinematig het onderhoud en eventuele aandoeningen aan de poten van rundvee vastgelegd. Via GPRS worden de gegevens per dier verstuurd naar een webservice. De veehouder krijgt per e-mail een gedetailleerd overzicht van uitgevoerde behandelingen. Meer info, met filmpje.

EQUISito, voor hengstenhouders aangesloten bij het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland. Hiermee wordt de dekadministratie verzorgd bij de sportpaarden van het stamboek KWPN. Deze applicatie herkent de merrie aan haar RFID chip. Gegevens van merrie en eigenaar worden opgezocht in een database. Inseminatiegegevens worden vastgelegd op de PDA en verzonden naar de webserver van KWPN, ook door ons gemaakt. Meer info

TrialWizard, voor plantenveredelaars en proefveldmedewerkers. Hiermee worden waarnemingen en opbrengsten op proefvelden vlot vastgelegd en verwerkt. Maakt ook een statistisch optimaal ontwerp voor elke rassenproef, binnen de beschikbare ruimte. Link naar TrialWizard

KeurWitblauw, voor de keurmeesters van het Belgisch Witblauw stamboek. De diverse types stamboekkeuringen en beoordelingen aan dit vleesveeras worden ermee gedaan. Via GPRS worden keuringsgegevens naar het stamboek verstuurd. Meer info

MPR assistent, voor de ongeveer 1000 melkcontroleurs in Nederland en Vlaanderen. Met deze software wordt bij melkvee de productie per dier bepaald. Na ophalen via GPRS van een lijst dieren per melkveebedrijf worden per dier de melkproductiegegevens vastgelegd en een melkmonster geadministreerd. Meer info

EQUISVeulen, voor de veulencontroleurs van het sportpaardenstamboek KWPN. Met deze PDA-applicatie wordt van elk veulen een schets gemaakt, de geboortegegevens ingevuld en een RFID-chip toegewezen. Meer info

VM assistent, een managementhulp voor melkveehouders. De PDA toont de aandachtspunten van de dag. Dat zijn bijvoorbeeld koeien die zouden kunnen afkalven, of een behandeling moeten ondergaan. Met VMassistent kan men meldingen doen zoals aan- en afvoer van vee, verloren oormerken en geboortes. Daarnaast kan de veehouder allerlei gebeurtenissen rond vruchtbaarheid vastleggen en raadplegen. De software wisselt gegevens uit met de webserver van CR Delta en werkt naadloos samen met het online managementpakket VeeManager.

Ir. Laurens J. Beerepoot